Isis

De equisis modules

De voornaamste
modules.

Boekhouding & Financiën

EQUISIS Boekhouding & Financiën is een software die volledig voldoet aan de wettelijke vereisten, maar geen diepgaande kennis van de boekhouding vereist. Met zijn bijkomende modules (betalingsherinneringen, vaste activa, collectieve betalingsopdrachten, Coda-import, digitalisering…), biedt het u altijd een 360-graden kijk op de situatie van uw bedrijf…

Strikte naleving van de belgische boekhoudnormen

 • Moderne en snelle boekhoudrapportering met export in PDF of Excel (dagboeken, balans van de algemene rekeningen, klanten en leveranciers, grootboeken, vervaldagbalansen, interne rekeningen)
 • Afdrukken van het verkorte schema van de Nationale Bank van België (NBB)
 • Genereren van btw-bestanden in het door de administratie vereiste formaat: btw-aangifte, intracommunautaire opgave, jaarlijkse klantenlijst, Intrastat-aangifte

Oerdegelijke betrouwbaarheid

 • Creatie van klanten en leveranciers op basis van hun btw-nummer geverifieerd via internet
 • Talrijke invoercontroles (controle op dubbele boekingen, stuknummers, genereren van boekingen op basis van btw-regels,…), automatische of handmatige vergrendeling van boekhoudperioden,…
 • Boekhoudkundig diagnostisch tool dat de integriteit van de database controleert
 • Codeer op uw Mac en laat uw accountant op zijn pc werken

Geïntegreerde modules

 • Betalingsherinneringen: 3 niveaus van herinnering, verzending per e-mail in pdf met kopie van de factuur in bijlage, genereren van verwijlinterestfacturen
 • Vaste activa: samenstelling van de afschrijvingstabel, automatisch genereren van afschrijvingsboekingen, declassering
 • Collectieve betalingsopdrachten: genereren van een betalingsbestand in gestandaardiseerd bankformaat voor de uitvoering van de overschrijvingen via uw banksoftware
 • Coda-import van de uittreksels: Coda module voor import van uw digitale rekeningafschriften. Artificiële intelligentietools voor betalingsovereenstemming

Analytische boekhouding

Analyseer de kosten en winstgevendheid van uw bedrijf per project, per site, per afdeling,… dankzij de module EQUISIS Analytische Boekhouding.

Perfect complementair met de algemene boekhouding

 • Verschillende hiërarchische niveaus van titelrekeningen en analytische rekeningen
 • Integratie met de modules commercieel beheer
 • Automatische analytische imputaties via de configuratie van de artikelfiche of de klant- of leveranciersfiche
 • Uitsplitsing van dezelfde kost of opbrengst over meerdere analytische rekeningen
 • Uitgave van het analytische rekeningschema, de balans, het grootboek, de analytische winst- en verliesrekening

Digitalisatie

Verhoog de productiviteit door te kiezen voor de dematerialisatie van uw commerciële en boekhoudkundige documenten.

Nul papier in commercieel beheer

 • Verzenden van alle commerciële documenten per e-mail, in PDF bijgevoegd
 • Genereren van een PDF-versie voor archivering telkens wanneer een commercieel document wordt afgedrukt of verzonden
 • Wanneer een verkoopfactuur geboekt wordt via de module Facturatie, kan het PDF-bestand van de factuur aan de gegenereerde boeking gekoppeld worden
 • Deze factuur wordt als bijlage toegevoegd aan de e-mail die wordt verzonden via de tool Betalingsherinneringen

Digitaliseer uw boekhouding

 • Automatische of handmatige koppeling, aan elk boekhoudkundig document, van een gedematerialiseerde kopie van het originele document in PDF (of ander) formaat
 • Aanzienlijke tijdsbesparing door batchverwerking tijdens het scannen en bij het koppelen van PDF’s aan boekhoudkundige documenten
 • Gebruik bij het scannen van uw documenten de ingebouwde samenvoegtool om één PDF-bestand te genereren, zelfs als de factuur uit meerdere pagina’s bestaat
 • Centralisatie van gedigitaliseerde documenten in de EQUISIS-bibliotheek voor consultatie met één klik. Raadpleging is mogelijk via het boekhoudkundige document in het dagboek of via de historiek van klanten-, leveranciers-, algemene en analytische rekeningen
 • Bestanden centraal opslaan op uw server, met hiërarchisering van de mappen per bedrijf, boekjaar, periode, type dagboek

HRM (Pro’Timer)

EQUISIS Pro’Timer is een modern en compleet programma voor human resources management (HRM) en werfopvolging, toegankelijk via een browser, die het voordeel biedt om ofwel te werken in connectie met EQUISIS, ofwel 100% autonoom…

Uw tijd is kostbaar, vertrouw deze toe aan EQUISIS Pro’Timer

 • Deel door 4 de tijd besteed aan human resources management en verminder drastisch fouten bij de codering
 • Het verzenden van de maandelijkse prestatiebestanden in het specifieke formaat dat vereist is door het sociaal secretariaat (Groep S, Partena) voor de berekening van het loon, vervolgens in retour de import van de diverse boekingen betreffende het salaris in EQUISIS, en dit alles zonder extra codering
 • Tool voor verlofaanvragen beschikbaar voor elke werknemer
 • Meerdere gedetailleerde rapporten

Moderne interface voor meer comfort

 • Beheer van de contracten van werknemers en uitzendkrachten (persoonlijke gegevens, foto, details van de arbeidsovereenkomst, enz.), hun werkschema’s en prestaties, beheer van de teams, afdelingen, voertuigen
 • Veel weergaven beschikbaar voor een geschikte codering: dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave; globale weergave, planningsweergave, teamweergave
 • Duidelijke kleurcodes voor snelle identificatie van het type activiteit (aanwezigheid, overuren, vakanties, ziekten…) en voor een onmiddellijke visuele controle op mogelijke coderingsfouten

Real-time verbinding met tablet

 • Tablet voor het dagelijkse inchecken en tijdsregistratie, met weergave van de eigen planning van de werknemer
 • Real-time verbinding met tablet op locatie (4G-verbinding) waardoor de teamleider de planning van zijn team, de gebruikte voertuigen en apparatuur kan beheren …

Voorraadbeheer

In combinatie met de modules Commercieel beheer Klanten en Leveranciers levert de module Voorraadbeheer van EQUISIS een real-time voorraadstatus en biedt u tools voor voorraadcontroles en mobiele scanning die u kostbare tijd besparen…

Slimme integratie met EQUISIS commercieel beheer

 • In voorraad nemen via ontvangstbon, handmatige correctie, klantretour
 • Uit voorraad nemen via verzendingsnota, klantfactuur, kassa- of after-sales verkoop, leveranciersretour

Nauwkeurige configuratie van uw artikelen

 • Controle van de voorraden via de in de artikelfiche gespecificeerde minimumhoeveelheden
 • Beheer van artikelen op lotnummer (traceerbaarheid), serienummer, maten, afmetingen …, met schermen aangepast aan de gekozen modus
 • Voorraadwaardering d.m.v. unieke code, FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out) of gemiddelde prijs
 • Lokalisatie van elk artikel (per winkel, gangpad, rij, kolom)
 • Geavanceerd beheer van verpakkingseenheden, automatische conversies tussen inkoop-, voorraad- en verkoopeenheden

Volledig geautomatiseerde permanente voorraden

 • Geautomatiseerde generatie en correctie van voorraden, geheel of gedeeltelijk, met export naar Excel

Mobiliteit nodig? Kies voor EQUISIS webscan

 • Voer de inventarisopname uit met een mobiele barcodeterminal die via wifi is verbonden met uw database
 • Kies indien nodig voor een inventarisatie per locatie
 • Plaats uw artikelen in de schappen en neem ze in voorraad
 • Voer voorraadcorrecties uit of breng voorraad over tussen magazijnen, door producten rechtstreeks te scannen vanuit uw schappen of opslagruimte
 • Meer informatie over mobiele scanfuncties

En vele andere functies

 • Voorraadbeheer voor meerdere winkels
 • Mogelijke depreciatie of herwaardering van de voorraad
 • Tools voor snelle voorraadcorrectie in geval van fouten
 • Gedetailleerd overzicht van de inkomende en uitgaande stockbewegingen
 • Samengestelde artikelen
 • Enz…

Commercieel beheer klanten

Kies voor een flexibele en slimme administratie van al uw klantprocessen: offertes, bestellingen, leveringen en retourbonnen, in single-user of in netwerk met meerdere gebruikers en in perfecte integratie met de modules van commercieel beheer leveranciers, voorraadbeheer en facturatie.

Nauwkeurige en multifunctionele parametrering

 • Profiteer van de vele mogelijkheden om uw artikelen te maken: meerdere eenheden, beheer in lengte, oppervlak of volume, op maat voor kledingwinkels … Associeer ze met accessoires, vervangartikelen, maak uw samengestelde artikelen aan. Automatiseer de toevoeging van verplichte belastingen (Recupel, Bebat,…).
 • Denk aan het comfort van uw klanten door lange, meertalige benamingen en beschrijvingen van uw artikelen te voorzien, of dankzij de afdrukformulieren van uw commerciële documenten, aanpasbaar en afgedrukt in de taal van de klant
 • Vind direct het gewenste artikel dankzij een vereenvoudigde classificatie per groep en subgroep, of meer geavanceerder via een systeem van 10 klassen (onderling gekoppeld of niet)

Permanente controle va de klantenportefeuille

 • Stel de tarieven van uw klanten nauwkeurig in: korting in %, nettoprijs, kortingen op hoeveelheid, per familie van artikelen, geldigheidsduur van een tarief … en houd een permanente visuele controle over uw marges, van offerte tot factuur
 • Volg uw klant op de voet door de status van zijn krediet te controleren, door de details van aangeboden, bestelde, geleverde, gefactureerde producten te raadplegen of te exporteren
 • Houd deelleveringen in de gaten en volg de back-orders op (restanten)

Bespaar kostbare tijd door documenten te genereren

 • Bespaar tijd door dubbele codering te vermijden: het eerste document genereert eenvoudig het volgende (offerte = > bestelling = > verzending = > facturering). Idem voor het inkooporder, gegenereerd op basis van een bestelbon klant
 • Vergelijkbare bestellingen dupliceren om de codering te versnellen

Mobiliteit nodig? Gebruik EQUISIS “webscan”

 • Gebruik een barcodeterminal met touchscreen om uw leveringen onderweg naar uw opslaglocatie voor te bereiden, in directe verbinding (wifi) met de database
 • Twee modi: voorbereiding op basis van een piklijst (op te maken verzendingsnota, aanwezig in Equisis) of volledige creatie van de verzendingsnota vanaf de barcodeterminal

En vele andere functies ten dienste van uw autonomie

 • Verstuur uw documenten in pdf per e-mail
 • Automatische en gecentraliseerde PDF-archivering van elke afdruk of verzending van een document
 • Routebeheer in perfecte integratie met uw vlootmanagementtools
 • Centralisatie van externe bestanden (foto’s, contracten, enz.) die zijn gekoppeld aan het verkoopdocument, aan elk artikel of elke klant
 • Persoonlijke weergave van lijsten en bepaalde velden
 • Rapport- en labeleditor voor artikelen en verpakkingen
 • Import en export van gegevens
 • Meerdere verzendadressen
 • Enz…

Commercieel beheer leveranciers

Genereer bestellingen voor uw leveranciers, ontvang goederen zonder onnodige hercodering, volg back-orders en retourzendingen van goederen op … Dit alles op een manier die perfect geïntegreerd is met de module Voorraadbeheer.

Standaardfuncties speciaal voor u gemaakt

 • Handmatige creatie van bestelbons, maar ook op mobiele terminal, via generatie op basis van artikelen die niet op voorraad zijn of via generatie op basis van een eenmalige bestelling van een klant
 • Labeleditor voor het afdrukken van etiketten van de ontvangen hoeveelheden
 • Functies voor interne goedkeuring van de bestellingen
 • Snelle identificatie van de producten via trapsgewijs zoeken: intern nummer of barcode, leveranciersreferentie, artikelcode of barcode van de fabrikant
 • Mogelijke koppeling met de boekhoudmodule voor het invoeren van de aankoopfacturen

Een globale en gedetailleerde visie op werk-in-uitvoering

 • Gedetailleerd overzicht van de bestelhoeveelheden en levertijden
 • Verzending van de bestelling naar de leverancier via e-mail met pdf in bijlage, via CSV- of tekstbestand (tabs) met inachtneming van de door de leverancier gevraagde structuur
 • Deelleveringen en opvolging van de back-orders van leveranciers

Interne controle tools

 • Goedkeuring van bestellingen voordat ze naar de leverancier worden verzonden
 • Controle van ontvangsten (ontvangen hoeveelheden, prijzen) door verschillende belanghebbenden
 • Prijsherwaardering voor correctie van de voorraadwaarde na ontvangst van de factuur

Mobiliteit nodig? Gebruik EQUISIS “webscan”

 • Voer op afstand uw bestelbon of ontvangstbon van goederen in door te scannen via een mobiele terminal.

Facturatie

Autonoom gebruikt (offerte-facturatie, of zelfs facturatie alleen), gecombineerd met de modules Commercieel beheer en Voorraadbeheer, of gekoppeld aan de module Boekhouding en Financiën, EQUISIS is er om uw leven gemakkelijker te maken en u tijd te besparen, terwijl u de betalingen van uw klanten in de gaten houdt…

Verhoogde productiviteit

 • Houd de betaling van uw facturen in de gaten door betalingsgegevens in aangepaste velden in te voeren
 • In combinatie met de module Commercieel beheer, kunt u uw factuur in alle stadia van de commerciële keten genereren (offerte = > factuur, bestelbon = > factuur, verzendingsnota = > factuur), maar ook vanuit de (optionele) modules van DNV, Point of Sale of Verhuur
 • Combineer uw facturatietool met de module Boekhouding en Financiën om een einde te maken aan het opnieuw coderen van uw facturen en creditnota’s in de boekhouding

Een veelzijdige tool

 • Koppel speciale prijzen aan uw producten en klanten
 • Stuur uw facturen automatisch via e-mail naar klanten die erom hebben gevraagd, terwijl u de factuur op papier afdrukt voor anderen
 • Gebruik de tool voor periodieke facturering om de abonnementen en contracten van uw klanten te beheren (meerdere frequenties, indexering, herinnering aan verlopen abonnementen, enz.)
 • Analyseer uw verkopen in een paar klikken met de tool voor verkoopstatistieken

Mobiliteit nodig? Gebruik EQUISIS “webscan”

 • Factuur op afstand op tablet of smartphone bij levering aan de klant, met registratie van zijn handtekening en het verzenden van een automatische bevestigingsmail

En vele andere functies ten dienste van uw autonomie

 • Automatische berekening van de verplaatsingskosten
 • Gedomicilieerde facturen (module Boekhouding en Financiën vereist)
 • Automatische generatie van facturen door meerdere verzendingsnota’s te groeperen (module Commercieel beheer vereist)
 • Enz…

Verkooppunt POS

Op basis van de perfect geïntegreerde modules Commercieel beheer, Voorraadbeheer en Facturatie biedt EQUISIS Verkooppunt POS, met zijn uniek scherm voor het coderen van zowel een offerte, een bestelling, een verzendingsnota, een factuur en uiteraard ook een gewone kastransactie, veel meer dan een eenvoudig kassasysteem.

Functionele rijkdom gecombineerd met gebruiksgemak

 • Een duidelijk en intuïtief invoerscherm om uw transactie vast te leggen, met behulp van een barcodelezer of handmatig
 • Afdrukken van een kasticket, leveringsnota of directe factuur in de taal van de klant
 • Registratie van bestellingen met betaling van één (of meerdere) voorschot(ten)
 • Genereren van een kasfactuur aan het einde van de maand
 • Dubbele controle van de kasinhoud bij opening en sluiting
 • Automatische of uitgestelde aanpassing van de voorraad bij de validatie van de verkoop
 • Cadeaubonnen, kortingsbonnen, waardebonnen met een unieke barcode met geldigheidsduur
 • Flexibele en uitgebreide configuratie van klantenkaarten
 • Geautomatiseerde inventaris (zie module Voorraadbeheer)

Intelligente tools voor verkoop- en voorraadanalyse

 • Directe toegang tot de aankoopgeschiedenis van de klant
 • Duidelijk en volledig kassablad (samenvatting of detail)
 • Snelle weergave van de omzet van de dag of een periode

Mobiliteit nodig? Gebruik EQUISIS “webscan”

 • Scan met behulp van een mobiele barcodeterminal de door uw klant gekozen producten in het schap en haal ze vervolgens naar de toonbank om de verkoop te voltooien

En vele andere functies ten dienste van uw autonomie

 • Een verkoperswachtwoord instellen
 • Een of meer verkopen in de wacht zetten
 • Beheer van de cash afronding naar 5 cent
 • Vouchers, getrouwheidszegels
 • Activering van de solden met automatische uitschakeling buiten de gewenste periode
 • Gebruik door één gebruiker of in een netwerk door meerdere gebruikers
 • Connector voor Shopify online webwinkels, met synchronisatie van de voorraad en het ophalen van verkopen geregistreerd in uw webshop
 • Enz…

Webshop connector

Met EQUISIS en haar webshop connector kun je je fulltime wijden aan je job. Maak uw artikelen aan in EQUISIS Commercieel beheer: ze worden automatisch online te koop gezet. Eenmaal verkocht, haal je de verkoop gemakkelijk op in EQUISIS.

Geen tijd te verliezen? Koppel uw webshop aan EQUISIS

 • Met de EQUISIS connector voor webshops (Prestashop, Shopify) kunt u de artikelen, bestellingen, facturen en klanten van uw e-commerce site beheren binnen EQUISIS
 • Stuur artikelen, categorieën, beschrijvingen en foto’s naar uw online winkel
 • Geautomatiseerde recuperatie van bestellingen, verkopen en klantadressen in EQUISIS
 • Multi-site, multi-magazijn beheer
 • Als u al over een “winkelmandje” op uw website beschikt en de gegevens van verkooporders wilt ophalen, is niets eenvoudiger: via gestructureerde overdrachtsbestanden wordt automatische communicatie tot stand gebracht tussen uw winkelmandje en EQUISIS om de bestelling te genereren.
 • Dankzij onze samenwerking met het bedrijf Geboortelijst.be, geniet u van een link tussen uw winkel via de module EQUISIS Verkooppunt (POS) en online geboortelijsten.

Productie

Standaard heeft EQUISIS eenvoudige functies klaar voor gebruik. Daarnaast bieden we ook een zeer geavanceerde productiemodule (GPAO), die in staat is om alle productieprocessen van het bedrijf te beheren. Uitgerust met een krachtig planningstool en geavanceerde tabletfuncties, is deze module van strategisch belang voor het goed functioneren van het bedrijf.

Basismodule

 • Gebruik van samengestelde artikelen met mechanismen die het mogelijk maken om, vanaf het bestellen van een klant, zowel een intern productieorder (bestelling aan leverancier “werkplaats”) als, indien nodig, aankooporders voor componenten bij externe leveranciers te genereren
 • Versnelde voorraadopname van componenten tijdens de productie
 • Bij wijziging van de aankoopprijs van een component, mogelijkheid tot automatische herberekening van de kostprijs en/of verkoopprijs van de betreffende samengestelde artikelen

Geavanceerde module

 • De geavanceerde productiemodule, geïntegreerd met de EQUISIS modules voor Commercieel beheer en Voorraadbeheer, is er om levertijden te verkorten, de kwaliteitscontrole te verbeteren, het machineonderhoud te optimaliseren en zo te anticiperen op mogelijke stilstand van de productielijn: een 360 graden-beeld van de productiecyclus
 • Gedetailleerde technisch fiche van de machines: merk, serienummer, productiecyclusteller en tijdsindicatie voor elke bewerking, EG-verklaring…
 • Toewijzing van machines aan de productielijnen
 • Historiek van de uitgevoerde bewerkingen door elke machine
 • Beheer van het machineonderhoud (type, frequentie, intern of extern, gerelateerd contract, gedetailleerde historiek van eerdere en nog te plannen interventies…)
 • Automatische creatie van een productieorder via de invoer van de bestelbon van de klant
 • Voorraadbeheer van (half-)afgewerkte producten en de onderdelen voor machineonderhoud
 • Productiebladen
 • Opvolging van de vervaardiging van het eindproduct of half-afgewerkt product
 • Technische details, verwachte duur, productielijn en betrokken machines
 • Beheer van de status (besteld, gepland, uitgevoerd)
 • Beheer van het afval en de technische incidenten
 • Visuele controle van de geproduceerde hoeveelheid en de afval hoeveelheid
 • Traceerbaarheid van verbruikte producten en machine-interventies
 • Planning: web-weergave geoptimaliseerd voor tablets of 2K- of 4K-weergave op groot scherm van de volledige productieplanning gedurende meerdere weken

Goedkeuring van facturen (GVT)

Met EQUISIS GVT (Goedkeuring Verzoek Tool), het samenwerkingstool om uw aankoopfacturen te controleren, vergeet u de papieren documenten die van dienst naar dienst gaan om uiteindelijk dubbel gecodeerd te worden in uw boekhouding: vanaf nu circuleert één enkel elektronisch document in pdf-formaat door de afdelingen van uw bedrijf om, eenmaal goedgekeurd, het boekhouddocument te genereren …

Perfecte samenwerking via de goedkeuringsstromen

 • Naadloze samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen, via automatische e-mails en een gedeeld web-platform, van de uitgever van het verzoek, via de goedkeurder(s) naar de accountant
 • Definitie van goedkeuringsregels op grond waarvan de uitgever van het verzoek, afhankelijk van de aard of het bedrag van de factuur, de betrokken goedkeurder(s) kan kiezen
 • Definitie van “goedkeuringsstroom” als het document goedkeuring vereist door meerdere personen en/of op verschillende niveaus: het verzoek vervolgt dan zijn reis van e-mail naar e-mail en van dienst naar dienst, tot de definitieve goedkeuring

Digitalisering ten diensten van uw productiviteit

 • Scanproces aan de bron door uw administratieve afdeling in hun “goedkeuringsstation”, via een geïntegreerde scanner of in batch, met automatische generatie van pdf’s per factuur: een aanzienlijke tijdsbesparing!
 • Automatische verzending van een e-mail naar de goedkeurder, die verbinding maakt met het GVT-goedkeuringsplatform om het vooraf gecodeerde stuk en de bijgevoegde pdf te bekijken, er commentaar op te geven, het goed te keuren, af te wijzen of naar een tweede goedkeurder te sturen
 • Na de definitieve goedkeuring zal de GVT het omzetten in een boekhouddocument in EQUISIS, met de originele pdf (samen met een controlestempel) er nog aan vast
 • In EQUISIS kunt u in de bibliotheek van gedigitaliseerde documenten in een oogwenk het boekhouddocument vinden dat u zoekt en het in pdf-formaat bekijken

Eenvoud, efficiëntie en verbeterde controles

 • Het goedkeuring verzoek tool is zo ontworpen dat het grootste deel van het administratieve werk (opmaak van het verzoek, scan, enz.) geen boekhoudkundige vaardigheden vereist.
 • De digitale factuur volgt één goedkeuringstraject om dubbele boekingen in EQUISIS Boekhouding en Financiën te voorkomen
 • Gedetailleerde toegang door de GVT-beheerder tot de volledige stroomhistoriek van elke aanvraag
 • Versnelling van het validatie- of weigeringsproces van aankoopfacturen
 • Validatie op afstand van het verzoek door de goedkeurder is mogelijk dankzij het web-platform

En nog andere functies ten dienste van uw autonomie

 • Geavanceerde modus om de codering van facturen volledig om te zetten naar het goedkeuringsstation, met dezelfde automatismen als in EQUISIS: geen extra codering achteraf vereist
 • Vereenvoudigde modus, zonder codering van de uitsplitsing of boekhoudkundige bewegingen: deze bewerkingen kunnen worden voltooid bij het maken van de factuur in EQUISIS
 • Automatische goedkeuringsregel voor gewone facturen waarvoor geen interne goedkeuring vereist is
 • Web-gebaseerd goedkeuringsplatform: één gecentraliseerd tool, zelfs in multi-dossier modus
 • Activering van de het verzoek met analytische kostenbepaling en budgetten

Rapportering

 • Export van lijsten van alle bestanden in native Excel-formaat
 • Talrijke standaard- of aangepaste functies voor het exporteren van statistieken
 • Ingebouwde rapporteditor voor het maken van aangepaste boordtabellen
 • Planning van exports van boekhouding- of commerciële gegevens in CSV-formaat, bijvoorbeeld voor integratie in Microsoft Power BI

Beheer van werven en meetstaten

De module MEETSTATEN is een optie van het Commercieel beheer Klanten, waardoor u over een extra luik in de offertes kunt beschikken, waarbinnen u uw meetstaten kunt aanmaken, de bestaande database van meetstaten kunt raadplegen en gebruiken en natuurlijk uw marges kunt controleren.

In een paar woorden

 • Creatie van offertes met berekening van meetstaten
 • Directe toegang of toegang via de offerte tot het woordenboek van meetstaten
 • Weergave en afdrukken van de offerte met of zonder meetstaten
 • Integratie met de module Analytische boekhouding, voor winstgevendheidsanalyse per werf
 • Generatie van facturen volgens de stand van zaken (voorschotten) vanuit de bestelbon klant

CRM

Geïntegreerd in de module Commercieel beheer, wordt de EQUISIS module CRM (Customer Relationship Management) gekenmerkt door een eenvoudig en snel aan te lerent gebruik, terwijl het de functionaliteiten biedt die door de meeste gebruikers worden verwacht.

De functies die u nodig hebt

 • Volledig aanpasbare klant- en contactcategorieën voor een nauwkeurige segmentatie van contacten: interessegebieden, gewenste productassortimenten, sector van activiteit volgens de NACE-code, in- of uitschrijving op nieuwsbrieven…
 • Volledige naleving van de huidige GDPR-regelgeving
 • Toegang tot de gedetailleerde historiek van de aangeboden en verkochte producten aan de klant, met directe export naar Excel
 • Vereenvoudigde selectie van gerichte contactgegevens, voor import in een software gewijd aan het verzenden van nieuwsbrieven
 • Associatie van externe bestanden: prijslijsten, offertes of ondertekende contracten… aan elke klant of zelfs aan elk commercieel document (offerte, factuur…)
 • Koppelingsmogelijkheden met externe CRM tools

Mobiliteit nodig? De module offline gebruiken

 • Opvolging – op kantoor maar ook in “offline” modus voor vertegenwoordigers onderweg – van de uitwisselingen met prospecten en klanten: registratie van commerciële of technische uitwisselingen (het maken van afspraken, het behandelen van klachten, de opvolging van betalingsherinneringen, controle van betalingen die op vervaldag komen, enz.)

Dienst na verkoop (DNV)

Met de EQUISIS module Dienst na verkoop kunt u van A tot Z de product retouraanvragen (RMA) van uw klanten en de gehele stroom van de aanvraag beheren: reden voor de retour, al dan niet onder garantie, diagnose, reparatie in de werkplaats, RMA status, en natuurlijk de factuur aan de klant genereren met aanpassing van de voorraad van de gebruikte onderdelen.

Het apparaat ontvangen

 • Het apparaat selecteren dat u wilt aannemen (al dan niet aangekocht bij het bedrijf)
 • Datum en tijdstip van ontvangst, naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst
 • Beschrijving van de retourzending van de goederen: reden voor de retourzending, beschrijving van de klant, commentaar bij de in ontvangstname
 • Automatische koppeling van het geretourneerde artikel met de originele factuur
 • Controle van de geldigheid van de garantie

Behandeling van de aanvraag

 • Specificatie van de nog uit te voeren /reeds uitgevoerde behandelingen op de goederen: te volgen procedures, vast te stellen diagnose, testen,…
 • Definitie van de commerciële status van de RMA aan klant- en/of leverancierszijde: op te stellen creditnota / gecrediteerd / geruild / gerepareerd
 • Koppeling met onderdelen en/of arbeid, met berekening van aankoopprijs, verkoopprijs en marge, voor toekomstige facturatie

Afsluiting van de aanvraag

 • Definitieve feedback van klanten over de omruiling/reparatie
 • Inchecken van de reparaties in de werkplaats via een touch-interface
 • Facturatie en aanpassing voorraad van onderdelen

En ook…

 • Rapportage over winstgevendheid
 • Koppeling naar externe bestanden die zijn opgeslagen in de centrale map van de klant
 • Opvolging van de apparaten die intern worden gebruikt of door de klant zijn aangekocht
 • Enz…

En nog andere modules…

Het assortiment EQUISIS modules stopt hier niet

 • Licentie voor multi-dossier met of zonder integratie van meerdere boekhouddossiers in één database
 • Module Intrastat
 • Mobiel gebruik op tablet of scanterminal
 • Module “Scheduler” voor het plannen van taken: exports, berekening van de kredietlimieten van klanten,…
 • Module Auto-facturatie
 • Module voor bandenbewaring voor garages
 • Enz…

Neem contact met ons.

Heb je een project? Laten we erover praten. Ons team informeert u graag. Offerte, presentatie, demonstratie, wij staan voor u klaar.