Softwareontwikkeling
op maat

Uw project + onze expertise = de oplossing.

Elk type project

ISIS is bij machte om eender welk type project te realiseren dat het gebruik van een database vereist. Zelfs als uw oplossing de behandeling of de uitwisseling van gegevens met systeem- of internettoepassingen nodig maakt, ons team van ontwikkelaars heeft de nodige ervaring om professioneel te beantwoorden aan uw wensen : leg ons uw project voor.

De vrijheid van het maatwerk

Als ontwerpers van standaard beheersoftware beseffen we hoe moeilijk het soms is om oplossingen te vinden waarvan de werking perfect en volledig geïntegreerd is aan een specifieke activiteit. Het is dus in het kader van een perfecte aanpassing aan uw processen dat wij het gebruik van specifieke ontwikkeling adviseren.

De werkbasis wordt dan ook volledig en uitsluitend gedefinieerd door de aard van het project, de technologie die nodig is om het uit te voeren en de vastgestelde behoeften. Aldus bevrijd van een beperkende generieke basisstructuur, kunnen wij samen het geheel definiëren en de processen en communicatieschermen vrij opbouwen.

Het belang van de analyse

Elk project dat men in goede banen wil leiden, moet geschikte en solide fundamenten hebben. Een grondige analyse van de te implementeren behoeften en oplossingen is een van de belangrijkste fasen van een project. Bij ISIS wensen we de nadruk te leggen op deze fase om verschillende redenen : een oplossing garanderen in overeenstemming met de behoeften en wensen, een consistente prijsofferte maken, een kwaliteitsvolle communicatie binnen het project waarborgen en een lastenboek en een beknopte agenda delen.

Beheersing van de technologie

Ons team van ontwikkelaars kan op briljante wijze inspelen op elke vraag waarvoor beheersing van geavanceerde hulpmiddelen nodig is, met inbegrip van :

  • 4th Dimension (wij zijn gespecialiseerd in 4D programmatie),
  • het beheer van diverse databases (Microsoft SQL Server, mySQL, PostgreSQL,...),
  • .NET (C Sharp),
  • web-technologie (Php, Ajax, Silverlight, outils Telerik,...),
  • de creatie van internet-beheerinterfaces,
  • enz.
  • Perfecte integratie met uw specifieke beroepsgerelateerde processen.
  • Snelheid van uitvoering en naleving van de planning.
  • Uitvoering in nauwe samenwerking met ons team van softwareontwikkelaars.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Heel efficiënte helpdesk en medewerkers."
Mr. Debroux - Boekhouder - Lochten & Germeau

Beheersoftware

Professionele oplossingen voor boekhouding en het beheer van de onderneming. Functionele pakketten en opties à la carte. Multiplatform voor Microsoft Windows en Apple Macintosh.