Aangepaste instelling
van EQUISIS Executive

Voor een perfect geïntegreerde oplossing.

Aanpassing aan uw organisatie

EQUISIS is een zeer complete ERP software (Enterprise Resource Planning) wier gedrag voor een groot deel kan worden aangepast aan de individuele praktijken van elke gebruiker en elk bedrijf, deels via instellingen deels via programmatie.

Men komt echter geregeld bedrijven tegen die dankzij een specifieke organisatie of het toepassen van speciale procedures zich weten te onderscheiden van de concurrentie. Het gaat om concurrentievoordelen die men moet behouden en zodoende zal de ERP software zich perfect moeten baseren op de structuur van het bedrijf dat het integreert, wil het voor 100% voldoen aan de behoeften van elke gebruiker.

Eens de vak-eigen of organisatorische processen geanalyseerd, volstaat het in de ERP een technische interventie uit te voeren op het niveau van een of meerdere modules zodat de processen werken op een manier die zich onderscheidt van de huidige standaardversie van de software.

ISIS noemt deze operatie "instellen op maat in het voordeel van een bedrijf".

Deze instelling kan twee verschillende vormen aannemen :

  • een afwijkende implementatie in de standaardversie,
  • de productie van een specifieke versie.
     

Afwijkende implementatie in de standaardversie

Deze eerste oplossing bestaat erin in het programma een nieuwe werkmodus te implementeren die men enkel ontdekt middels de activering van een nieuwe systeemvoorkeur.
Als deel van de standaardversie kunnen alle klanten in theorie hier hun voordeel uit halen. Updates worden aldus vergemakkelijkt. Het onderhoud eveneens.

Het gebeurt echter dat de gewenste wijzigingen in conflict kunnen komen met de belangen van het grootste aantal gebruikers.
 

Productie van een specifieke versie

Deze oplossing vereist het maken van een breekpunt in de evolutie van de ontwikkeling, alsof een nieuwe tak zou ontstaan op de stam van een boom, maar dan ten behoeve van een enkele gebruiker. Deze beperking maakt dat men niet meer kan profiteren van de automatische updates van de standaardversie, maar maakt daarentegen specifieke aanpassingen mogelijk zonder dat men zich nog langer zorgen moet maken over het algemeen belang van de gebruikersgemeenschap van EQUISIS.

Tijdens de fase van analyse van het bestaande, die meestal voorafgaat aan de uitvoeringsfase, zullen deze kenmerken genoteerd worden en ISIS probeert altijd oplossingen voor te stellen met een afwijkende implementatie in de standaardversie, daarbij de specifieke versies zo veel mogelijk te reserveren voor de meest extreme en complexe situaties.

Om volledig te zijn bestaan er ook hybride oplossingen die de voordelen van deze 2 vormen combineren via een tweerichtingscommunicatie tussen de 2 programma's op het niveau van hun respectievelijke databases.

Zo krijgt elke klant zijn unieke oplossing.

  • Perfecte integratie met uw specifieke beroepsgerelateerde processen.
  • Oplossingen overeenkomstig het geheel van de behoeften.
  • Uitvoering in nauwe samenwerking met ons team van softwareontwikkelaars.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken programma. Personeel steeds beschikbaar ingeval van problemen."
Mevr. Parmentier - Maison François Lochten NV

Beheersoftware

Professionele oplossingen voor boekhouding en het beheer van de onderneming. Functionele pakketten en opties à la carte. Multiplatform voor Microsoft Windows en Apple Macintosh.