• Functionaliteit ingegeven door uw beroepsgerelateerde behoeften.
  • Softwareontwikkeling in België door een lokaal team.
  • Volgens bestek of in regie.
  • Onderhoud of conversie van tools ontwikkeld door derden.
  • Aangeboden dienst sinds 1987.
  • Multiplatform toepassingen voor alleen- of netwerkgebruik.
Icon - aangepaste versies van EQUISIS Executive

Aangepaste versies van EQUISIS Executive


Ondanks de vele functies die reeds aanwezig zijn in onze EQUISIS Executive software, kan het zijn dat uw bedrijfsprocessen om aanvullende en aangepaste oplossingen vragen.

ISIS zal zijn standaard software zo ontwikkelen en aanpassen dat deze voldoet aan uw meest specifieke behoeften. Uw bedrijf profiteer zo van een weldoordachte en volledig geïntegreerde oplossing.

Meer informatie

Icon - softwareontwikkelingop maat

Nieuwe toepassing op maat of hernemen van de bestaande


ISIS beantwoord en evalueert alle verzoeken om softwareontwikkeling die het gebruik van een database vereist.

Of het nu gaat om het hernemen van projecten in staat van evaluatie, voltooiing of integratie in een groter geheel of de creatie van een nieuwe management toepassing, ISIS zorgt voor een professionele oplossing aan een controleerbare kostprijs.

Meer informatie

 

Diepgaande analyse

De behoeften van uw onderneming moeten vooreerst duidelijk worden vastgesteld tijdens een bespreking. Dit is voor ISIS het belangrijkste punt bij de succesvolle voltooiing van een specifiek project. De aldus gedefinieerde basis zal het mogelijk maken de in werking gestelde oplossingen te evalueren, een samenhangend werkschema op te maken, de verschillende betrokken personen te coördineren, en vooral om een realistische kostprijs te berekenen.

Samen zullen we een stabiele werkbasis definiëren waarmee ISIS in staat zal zijn de best mogelijke geïntegreerde toepassing voor uw specifieke processen te leveren.

Beheersing van de kosten

Bij specifieke projecten kunnen de kosten enorm oplopen als ze niet gecontroleerd en beheerst worden. Vanaf de basisanalyse worden deze kosten zo nauwkeurig mogelijk geschat door de betrokken leden van ons team.

Het voordeel bij ISIS is dat de niet-noodzakelijke personen tussen de verschillende stadia van ontwikkeling geweerd worden. Inderdaad, de interne structuur van het bedrijf is geoptimaliseerd door haar aard: een menselijke omvang. Met ISIS hoeft U daarom geen kosten te betalen die eigen zijn aan de interne structuur van uw dienstenverstrekker. Het nauwe contact met het ontwikkelingsteam speelt een belangrijke rol.

De standaard software van het EQUISIS gamma is voor 100% door ons zelf ontwikkeld: deze controle over het geheel van de code van de toepassingen geeft ons het voordeel deze te behandelen met gemak en snelheid. De integratie van nieuwe mogelijkheden wordt zo aanzienlijk versneld.

Duurzaamheid op lange termijn en verzekerd onderhoud

Er is niets meer angstaanjagend dan om te investeren in een oplossing waarvan de duurzaamheid na verloop van tijd in het gedrang komt. Deze realiteit is helaas mogelijk en te wijten aan verschillende redenen: evolutie van het computerpark, nieuwe behoeften in directe verband met de bestaande toepassing, wettelijke verplichtingen, faillissement van de makers, enz.

De firma ISIS is actief in de wereld van de beheersoftware sinds 1987. De crisis heeft alle bedrijven getroffen, dat staat vast, maar wij hebben gelukkig slechts een kleine replica ondergaan van de schokken gevoeld door anderen die minder gelukkig of minder voorbereid waren. ISIS is vandaag in volle gezondheid zoals de officiële gezondheidsbarometer, uitgegeven door Companyweb, aantoont.

Verschillende tariefformules werden onlangs uitgevoerd om te kunnen profiteren van voordelige uurtarieven in functie van de bestede tijd aan de ontwikkeling en het onderhoud van de toepassingen. Contacteer ons voor meer informatie.

Multiplatform

Het gamma van de EQUISIS software is van bij het ontwerp al aangepast om op computers te werken, uitgerust met Microsoft Windows of Apple Mac OS. Elke instelling en specifieke ontwikkeling in het programma wordt dan ook uitgevoerd in overeenstemming met dit voordeel.

De realisatie van een volledig nieuw programma kan natuurlijk, afhankelijk van de vereiste programmeertaal, beperkt worden voor een bepaald platform waardoor de kosten van ontwikkeling verminderen... maar dit is niet altijd waar ! In feite gebruiken we vooral het gamma producten voor ontwikkeling en ontplooiing van 4D dat als onschatbaar voordeel de toepassingen standaard multiplatform kan compileren !

Alleengebruik, server, of verbonden

Afhankelijk van de oplossing die in werking moet gesteld worden, ontwikkelen wij toepassingen die kunnen werken op één werkstation of op een veelheid aan computers in een netwerk. In het laatste geval is de aanschaf van licenties van derden vereist.

Wij kunnen ook oplossingen leveren waarvan de functies communicatie tussen diverse toepassingen vereisen, soms gehost op het internet.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken programma. Personeel steeds beschikbaar ingeval van problemen."
Mevr. Parmentier - Maison François Lochten NV

Beheersoftware

Professionele oplossingen voor boekhouding en het beheer van de onderneming. Functionele pakketten en opties à la carte. Multiplatform voor Microsoft Windows en Apple Macintosh.