Updateservice
EQUISIS Executive

Het voordeel van de laatste ontwikkelingen.

Juridische en fiscale nieuwigheden

Regelmatig worden we ertoe gebracht om te reageren op, aan wettelijke eisen gerelateerde veranderingen zoals de BTW-aangifte, de BTW-listing of Intracommunautaire listing. De Belgische overheid vereist dat elke belastingplichtige reageert op deze veranderingen en up-to-date documenten aanbiedt. ISIS stelt alles in het werk om haar klanten een bijgewerkte versie van haar boekhoudsoftware te bezorgen die het mogelijk maakt om te voldoen aan deze boekhoudkundige, fiscale of andere verplichtingen.
 

Verbetering van de procedures

De feedback van klanten zet ons voortdurend aan om bepaalde aspecten van het programma verder te verbeteren. Bijvoorbeeld in 2011, met de release van versie 3 van EQUISIS, werden de interface en het boekhoudkundige invoerproces compleet herzien om de tijd van codering te minimaliseren en de invoer intuïtiever te maken.

Het onderschrijven van het updatecontract staat garant voor het gebruik van het meest moderne en aangepaste programma mogelijk en om te genieten van het advies en de suggesties van de gehele gebruikersgemeenschap.
 

Evolutie van het computerpark

Met de nieuwste machines komen ook de nieuwste besturingsystemen; of ze nu werken op een Apple Macintosh of PC, ze brengen hun aandeel aan innovaties maar soms ook nadelen mee. Inderdaad, het is niet uitzonderlijk problemen van compatibiliteit te ervaren tussen recente machines en niet aangepaste software.

Hoewel het soms wenselijk is om de kosten van de computer te beperken door oudere hardwareconfiguraties te behouden, gebeurt het vaak dat een of meer behoeften de gebruiker dwingen om nieuwere apparatuur aan te schaffen : nood aan rekenkracht, snelheid, opslagruimte, garantie, noodzakelijke evolutie van programma's van derden, enz.

Zich bewust van deze ontwikkeling, volgt ISIS nauwgezet de evolutie van de markt en de nieuwste versie van EQUISIS integreert alle noodzakelijke wijzigingen voor een goede werking op de meest geavanceerde platformen.

3 maanden gratis te rekenen vanaf de besteldatum

Het eerste jaar zal deze dienst u gratis worden aangeboden te rekenen vanaf de besteldatum.

Middels een jaarlijkse betaling van een forfaitair bedrag dat overeenkomt met ongeveer 20% van de publieke prijs van de pakketten (met uitzondering van de opties, bijkomende licenties, 4D Server licenties en netwerktoeslagen voor EQUISIS gebruikers), biedt deze dienst een bevoorrechte toegang tot gratis downloads (ftp) en laat deze toe om aldus, naar uw goeddunken, te beschikken over de nieuwste versies van onze software.

In het geval van een netwerkconfiguratie voor meerdere gebruikers worden twee jaarlijkse tarieftoeslagen voorzien :

  • € 50,00 per medegebruiker-licentie geactiveerd in 4D Server,
  • 20% van de publieksprijs van de 4D licenties.


Deze laatste toeslag is niet vereist. De opeenvolgende versies van EQUISIS Executive maken gebruik van computerbibliotheken die overeenkomen met een bepaalde versie van 4D Server. Door de jaren heen evolueert de databasemotor en biedt nieuwe mogelijkheden door middel van een grote update (en daarom betalend) van 4D Server. De versies van EQUISIS Executive volgen regelmatig deze updates van 4D Server en zo gebeurt het dat op een dag een update van EQUISIS Executive een grote update van 4D Server vereist.

In de veronderstelling dat u zich niet wilt abonneren op een jaarlijks contract voor 4D Server updates, zal u worden verplicht om :

  • hetzij een eenmalige update te kopen volgens de, op dat moment geldende prijslijst van 4D,
  • hetzij te verzaken aan de mogelijkheid om de nieuwste versies van EQUISIS Executive te installeren.
  • Opvolging van de wettelijke en fiscale verplichtingen van de administratie.
  • Vermijdt de beperkingen in verband met de evolutie van het computerpark en de besturingssystemen.
  • Updates vrij te bekomen via download.

"Uitstekende support en interessante updates."
M. Bertrand - Zelfstandige - Jibi Print

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.