EQUISIS
Executive Premium

Kassabeheer en stockbeheer voor een winkel.

Ideaal voor het beheer van de verkopen uitgevoerd via de kassa van uw magazijn of winkel. Hiermee wordt alleen online toegang verleent tot de module Verkoopspunt. In "online"-modus is het bedoeld voor gebruik op een enkele site. Voor multi-site gebruik zullen bijkomende licenties nodig zijn.
Het pakket Verkoopspunt moet worden gecombineerd met het Pack Commerciëel beheer Klant.

Het staat o.a. toe :

 • kasverkopen te registreren,
 • prijsoffertes automatisch aan te maken,
 • bestelbons klant aan te maken,
 • leveringsbons aan te maken,
 • facturen aan te maken,
 • creditnota's aan te maken,
 • de voorraad en inventaris bij te werken indien gekoppeld met het daartoe bestemde pakket.

 
Voorts maken de doorgedreven integratie en de talrijke functies van deze module een kostbaar werkmiddel voor het beheer van uw verkopen en stock :

 • Directe toegang tot de historiek van de klant
 • Afdruk aangepast kasticket
 • Scannen barcodes
 • Permanente inventaris
 • Doelgerichte mailings
 • Soldenperiode
 • Voorschotbeheer
 • Aanmaken globale kasfactuur of individuele facturen
 • Beheer serienummers, bijdragen en taksen
 • Beheer van maten, merken, kleuren, seizoenen
 • Alleengebruik of in netwerk
 • Enz...

 

Invoervenster

Dit is het voornaamste venster via het welke de dagdagelijkse kastransacties worden geregistreerd. Het bestaat voornamelijk uit volgende zone's : identificatie van de klant, identificatie van de verkoper, invoer van de artikelen, registratie van de betaling, validatie. Het is een duidelijk en ergonomisch venster wat aan iedereen toelaat zich er in terug te vinden en de verkopen in alle eenvoud te beheren.
 

Opening en afsluiting van de kassa

Een dubbele controle maakt het mogelijk om de geldigheid van uw kasgeld te verzekeren.  Aldus zal het programma, bij elke opening 's morgens en bij elke afsluiting 's avonds, u voorstellen om het kasgeld te controleren (bij de start - op het einde), en zal het een waarschuwing te kennen geven als het getelde kasgeld afwijkt van de situatie in de computer bvb. als het kasgeld bij de start afwijkt van het kasgeld op het einde van de vorige dag.
 

Registratie van een verkoop

Tijdens de registratie van een verkoop  heeft u de mogelijkheid om verschillende, nuttige handelingen uit te voeren :

 • Opzoeking of snelle creatie van een klant
 • Manuele toevoeging van een artikel of via het scannen van de barcode
 • Wijziging van de hoeveelheid, eenheidsprijs BTWi, korting (%), benaming van het artikel
 • Raadpleging van de artikelfiche, klantenhistoriek
 • Controle bij de invoer van de stock of de beschikbare hoeveelheden
 • Registratie en afdrukken van een bestelbon met beheer van een (of meerdere) voorschot(ten)
 • Beheer van de artikelen via serienummer
 • Beheer van het omruilen van goederen
 • Registratie van de betaling via een (of meerdere) betalingswijze(n)
 • Afdruk van documenten (kasticket, verzendingsnota, factuur) bij de validatie van de verkoop
 • Uit stock nemen van de verkochte artikelen

 

Bijkomende functionaliteit

Behalve het registreren van een verkoop is het met de module POS ook mogelijk om :

 • Een prijsofferte te registreren en af te drukken
 • Een prijsofferte om te vormen tot een bestelbon
 • Een bestelbon om te vormen tot een verkoop
 • Een combinatie van offerte / bestelbon / verkoop te registreren
 • Aangepaste etiketten af te drukken
 • Verkochte goederen (al dan niet automatisch) uit stock te nemen
 • Te factureren, onmiddelijk of uitgesteld
 • De historiek bij te houden van alle verkopen waaraan een betaling is gekoppeld
 • Geheel aanpasbare kasticketten af te drukken
 • De volledige verkoopshistoriek bij te houden
 • De geldbewegingen te controleren
 • De historiek van het kasgeld te controleren
 • Enz...

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Ik was op zoek naar een boekhoudprogramma compatibel met Mac, eenvoudig te gebruiken en conform met de wettelijke vereisten. Tot op heden ben ik heel tevreden over mijn eerste keuze. Ik aarzel niet om het aan te bevelen aan ieder die op zoek is naar een boekhoudprogramma."
Dhr. Swinnen - Manager - DSW Move Technics

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.