EQUISIS
Executive Premium

Voorraad- en inventarisbeheer.

Voorraad online of offline, handmatige aanpassingen van de voorraad, transfers tussen de magazijnen zijn de belangrijkste functies van dit pakket.

 • Autonoom voorraadbeheer of gekoppeld met een of meerdere modules van facturatie of commercieel beheer.
 • Beheer van artikelen met het oog op een correcte voorraadwaardering: serienummerbeheer, FIFO, LIFO en gemiddelde gewogen kostprijs.
 • Beheer van artikelen volgens lotnr., lengte-, oppervlakte- of volume-eenheid met mogelijk verschillende eenheden voor aankoop, stock en verkoop.
 • Mogelijkheid om de voorraadbewegingen te herwaarderen op een later tijdstip.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van samengestelde artikelen, maattabellen, stoffen, kleuren, barcodes en meerdere stocklocaties.
 • Automatische herberekening van de verschillende artikelprijzen via coëfficiënten alsook de kostprijs van de samengestelde artikelen.
 • Aanpassen van de prijzen via import van een tekstbestand (Excel).
 • Overzicht per artikel van de voorraadbewegingen, klanten- en leveranciersbestellingen.
 • Automatische bijwerking voor elk artikel van de datum van de laatste inkomende of uitgaande beweging, de laatste aankoopprijs, de voorraadwaarde, de aantallen in voorraad en in bestelling van klanten en leveranciers.
 • Automatische inventarisoverdracht van het ene boekjaar naar het andere.
 • Creatie en export van de inventaris op een vroegere datum dan de huidige.
 • Afdruk van een inventarislijst (globaal of per stocklocatie), stockvariaties, historieken, prijsetiketten.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Uitstekend onthaal, efficiënte ondersteuning."
Mevr. Demaecker - Zaakvoerder - Decometal SPRL

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.