EQUISIS
Executive Premium

Cashmanagement.

Dit pakket biedt toegang tot de module voor beheer van kasmiddelen op korte termijn. Het laat toe de beschikbare kasmiddelen te aanschouwen en er automatisch de openstaande klanten- en leveranciersfacturen aan toe te voegen, volgens hun vervaldag, om dag na dag de evolutie van de netto kasmiddelen te zien. Andere verwachte inkomsten / uitgaven (aflossing van een lening, enz.) kunnen ook worden toegevoegd door de gebruiker.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Ik had behoefte aan een nieuwe computer en een nieuw boekhoudprogramma aangepast aan het jaar 2000, ik begaf me naar het salon Initiative  en werd direct goed ontvangen op uw stand. Dat was het eerste wat me aansprak... Van zodra ik een probleem heb, helpt er mij onmiddellijk iemand."
Mevr. Pagnoul - Zelfstandige - Pagnoul-Fabry

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.