EQUISIS
Executive Premium

Creëren en beheren van facturen.

Hiermee kunt u alle aspecten van de facturering beheren: artikelfiches, facturen en creditnota's.

 • Autonome facturatie of gekoppeld met een of meerdere modules van boekhouding, commercieel– of voorraadbeheer.
 • Beheer van klanten en artikelen met het oog op het automatisch voorstellen van de juiste prijs of korting naargelang de klantencategorie.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van samengestelde artikelen, maattabellen, stoffen en kleuren.
 • Facturatie op basis van prestaties en projecten met voorziene tijd, kostprijs en door wie wat werd gepresteerd.
 • Automatische facturatie van de abonnementen: meerdere hernieuwingfrequenties, prijsindexatie,...
 • Naar keuze eenheidsprijzen inclusief of exclusief BTW.
 • Automatisch voorstellen van de betalingsvervaldag op basis van de klantenfiches.
 • Mogelijkheid tot beheer en facturatie van de artikelen door middel van barcodes.
 • Tariefbeheer per artikel, per klant, per devies via een vaste verkoopprijs of via een percentage.
 • Afdruk van facturen en creditnota’s volgens vaste modellen of een eigen model.
 • Doorboeken van de facturen en creditnota’s indien u beschikt over de module Algemene boekhouding.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Nood aan beter stockbeheer in de zaak. Het oude programma dat we gebruikten voldeed niet meer aan de noden en een aanpassing was te ingewikkeld. Daarom zijn we via ISIS gestart met een nieuwe lei. We zijn zeer tevreden van het product."
Dhr. Schnase - Manager - Suy Mode

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.