EQUISIS
Executive Premium

Relatiebeheer klanten.

CRM, afkorting voor "Customer Relationship Management", is een pakket waarmee u efficiënt en op heel uitgebreide wijze uw prospecten en klanten kunt beheren. Het biedt toegang tot heel wat essentiële functies onmisbaar voor de opvolging van klantcontacten en laat u toe uw database te verrijken met waardevolle informatie voor uw verkoopsteam, zowel intern als op het terrein.
 

Opvolging klanten :

 • Nauwkeurig bijhouden van iedere contactpersoon van de onderneming, opslag van de Web site(s) met automatische link, opslag van de activiteitsectoren in een boomstructuur, onderscheid klant/prospect,...
 • Gecentraliseerde toegang tot alle mogelijke historiek via de verschillende tabbladen van de klantenfiche : detail van de producten, offertes, bestellingen, leveringen en facturen, weergave van de offertes en bestellingen, brieven, ... Directe link via een dubbele muisklik met al deze commerciële documenten.
 • Centrale archivering op de harde schijf van alle documenten betreffende de klant (contracten, offertes, commerciële acties,...) en automatische toegang via het tabblad Contracten van de klantenfiche.
 • Toegang vanuit de klantenfiche tot de tekstverwerker 4D Write voor de creatie en het versturen van een brief op basis van een vooraf gedefinieerd model, opslag van deze brief in een centrale map voor latere consultatie van de verzonden brieven.
 • Per contactpersoon kan men verduidelijken in welk productengamma hij geïnteresseerd is, welke informatie werd opgevraagd, welke de activiteitsector is,...
 • Opvolging van de klant via codering van individuele  «B2B» acties, het nagaan van de historiek en de klantrelatie; datum van iedere aanvraag, uitvoeringsdatum van de opvolging, verantwoordelijke, genomen actie door de onderneming,...

 

Commerciële acties :

 • Definitie van de commerciële strategie, van toepassing op een selectie van prospecten, klanten of contactpersonen, en in functie van door de gebruiker nauwkeurig vastgelegde criteria.
 • Mogelijke acties:
  • E-mail : verzenden van een e-mail via uw voorkeur e-mailprogramma
  • Mailing : verzenden van een e-mailing direct vanuit Equisis, met eventueel bestand(en) in pdf formaat in bijlage, aangemaakt door de geïntegreerde tekstverwerker 4D Write
  • Informatieaanvraag / Klacht, met gedetailleerd formulier voor de gewenste info
  • Brief
  • Bezoek / afspraak klant
  • Telefonische oproep
 • Koppelen van een of meerdere opeenvolgende commerciële actie(s) tot eenzelfde strategie.
 • Automatische opslag in pdf formaat van de naar klanten/prospecten verzonden mailings.
 • Individuele commerciële opvolging van iedere aanvraag van de klant/prospect, via de automatische creatie van een « B2B » strategie, het intern doorgeven van deze opvolging via e-mail, het snelle opzoeken van de openstaande aanvragen per commercieel, per datum, per type aanvraag,...
 • Hulpmiddelen voor de analyse van de belangrijkste cijfers van de klanten, voor de definitie van doelstellingen en het uitvoeren van commerciële acties.
 • Centralisatie van de klantarchieven (contracten, brieven, prijsoffertes,...) op uw server, en directe toegang tot dit dossier vanuit de klantenfiche...Beheer van de prijsoffertes van klanten, van de orderbevestigingen van klanten en de prijsaanvragen van leveranciers, in functie van de gebruikte module (Commercieel Beheer voor Klanten en/of Leveranciers).
 • Enz...

 

Offertes :

 • Beheer van de prijsoffertes van klanten, van de orderbevestigingen van klanten en de prijsaanvragen van leveranciers, in functie van de gebruikte module (Commercieel Beheer voor Klanten en/of Leveranciers).
 • Aanmaken en opslaan van één of meer offertemodellen (of orderbevestigingen, of prijsaanvragen) per taal, met behulp van de tekstverwerker "4D Write".
 • Invoer van een klantenbestelling met als status "offerte" gelinkt aan het ar t ikelenbes tand, ver volgens mogelijkheid tot automatische aanmaak van de offerte op basis van het gekozen model en volgens de gebruikte artikelen en prijzen.
 • Mogelijkheid tot wijzigen en afdrukken van de offerte na aanmaak ervan.
 • Opslaan van de offerte in EQUISIS (bestand van de klantenbestellingen) of op de harde schijf in het 4D Writeformaat, achteraf te lezen met behulp van een traditionele tekstverwerker (RTF-formaat) of een navigator (HTML-formaat).
 • Enz...

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Programma afgestemd op onze behoeften, betrouwbaar en een goede opvolging door het team ingeval van een probleem."
Mevr. Rutten - Administratief verantwoordelijke - IGM

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.