EQUISIS
Executive Premium

Belgische of Luxemburgse boekhouding.

 • Software die volledig aan de wettelijke eisen, van zowel België als Luxemburg voldoet.
 • Beheer van klanten, leveranciers en algemene rekeningen in vreemde deviezen en in Euro.
 • Meerdere dagboeken per type (aankopen, verkopen, financiële en diverse posten), al dan niet in dezelfde boekhoudperiode.
 • Keuze tussen volledige of gedeeltelijke betalingen van één of meerdere facturen in de financiële dagboeken.
 • Keuze tussen manueel of automatisch afpunten van de openstaande documenten.
 • Mogelijkheid tot simulatie - en abonnementsboekingen via diverse posten.
 • Raadplegen van de historiek met weergave onderlinge relatie, vanuit de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
 • Controlepanelen met o.m. grafische voorstelling van de cijfergegevens, globaal, per klant, leverancier of algemene rekening.
 • Uitgebreide opzoekmogelijkheden, sneltoetskoppelingen, tabbladen.
 • Onmiddellijke of uitgestelde centralisatie van boekingen.
 • Afdruk van het rekeningsplan, dagboeken (met of zonder centralisatie), balansen, vervaldagbalansen, grootboeken van klanten, leveranciers en algemene rekeningen, openstaande historieken,...
 • Afdruk of aanmaak bestand van de BTW-aangifte, BTW-listing, Instrastat-aangifte,...
 • Afdruk van het verkorte schema van de NBB en de interne jaarrekening.
 • Mogelijkheid tot import van de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
 • Multi-process : gelijktijdig beheer van verschillende processen via meerdere vensters: invoer, bijwerken, afdrukken, centraliseren,...
 • Forfaitaire boekhouding.

 

Inbegrepen in het pakket :

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Onze wens was de boekhouding te voeren in een Mac werkomgeving en dit omwille van de eenvoud en betrouwbaarheid qua gebruik. Het is tof een firma zoals de uwe te hebben in België en die zich geografisch gezien ook nog eens dicht nabij onze maatschappelijke zetel bevind. Lang leve ISIS ! ;-)"
Dhr. Lebens - IT - LEBENS NV

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.