EQUISIS
Executive Premium

Boekhoudkundig beheer.

Dit pakket activeert de modules Analytische & Budgettaire boekhouding zodat u in ieder commercieel en boekhoudkundig document  beschikt over de mogelijkheid om dit stuk te klasseren volgens bestemming : project, bouwwerf, job, afdeling, sector,… De analytische boekhouding wordt eveneens dubbel gehouden. Diverse analytische lijsten en rapporten zijn beschikbaar.

  • Analytische boekhouding volgens historische kostprijs of standaardprijs, zowel in hoeveelheid als in waarde.
  • Mogelijke verdeling van éénzelfde kost of opbrengst over verschillende analytische rekeningen, al dan niet automatisch voorgesteld, tijdens de verwerking in de algemene boekhouding.
  • Herverdelen van kosten en opbrengsten tussen analytische rekeningen via een speciaal daarvoor gebruikt dagboek.
  • Afdruk van het analytisch stelsel en de historiek.
  • Afdruk van de analytische resultaten, getotaliseerd naar keuze per rekening, aard of afdeling.
  • Bepaling van de budgetten per maand, per kostenplaats of activiteit en per aard van de kost of opbrengst.
  • Analyse van de afwijkingen tussen de budgetten en de werkelijke resultaten.
  • ...

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Ik had behoefte aan een duidelijk stockbeheer ipv eigen lijsten. Het programma is makkelijk in gebruik en ik beschik nu tot mijn grote tevredenheid over duidelijke overzichten per productgroep en klantenlijsten."
Mevr. Schueremans - Zelfstandige - Bugattis Body & Beach

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.