EQUISIS
Executive Premium

Beheer van de verschillende belastingen.

De module Bijdragen/Taksen laat toe om de invoer van uw commerciële documenten, zowel langs klanten- als langs leverancierszijde, verder te vereenvoudigen door automatisch allerlei bijdragen/taksen (Recupel, Reprobel, Bebat,…), gekoppeld aan de betrokken artikelen, toe te voegen en te berekenen. Gedaan met de manuele invoer van deze steeds terugkerende artikelen !
 

  • Koppeling van een (of meerdere) bijdrage(n) /taks(en) aan het betrokken artikel,
  • Automatische generatie van de retributielijnen tijdens de invoer van het commercieel document ,
  • Actieve berekening van de prijzen in functie van de geregistreerde goederen,
  • Mogelijkheid om de koppeling met een bijdrage/taks te combineren met een (of meerdere) accessoire(s), allemaal automatisch toegevoegd in het commercieel document bij de invoer van het betrokken artikel,
  • De gebruiker heeft de keuze om de bijdragen/taksen toe te passen in de commerciële documenten van klanten (bestelbons, verzendingsnota’s, facturen en creditnota’s) en/of leveranciers (bestelbons en ontvangstbonnen),
  • Parameter die bepaald of de bijdrage/taks inbegrepen is in de verkoopprijs (of aankoopprijs) van het artikel of er moet aan toegevoegd worden,
  • Mogelijkheid om de bijdragen/taksen al dan niet toe te passen afhankelijk van het land van bestemming (volgens het BTW regime).

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Onze wens was de boekhouding te voeren in een Mac werkomgeving en dit omwille van de eenvoud en betrouwbaarheid qua gebruik. Het is tof een firma zoals de uwe te hebben in België en die zich geografisch gezien ook nog eens dicht nabij onze maatschappelijke zetel bevind. Lang leve ISIS ! ;-)"
Dhr. Lebens - IT - LEBENS NV

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.