EQUISIS
Executive Basic

Boekhoudkundige rapportering.

 • Toegang tot het lijstopmaakprogramma van 4D (quick report editor) dat ook kan gebruikt worden voor de export van fiches:
  • Lijstopmaakprogramma : opmaak van gepersonaliseerde controlelijsten in de boekhouding of commercieel beheer. Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse lettertypes, weergaveformaten, uitlijningen, numerieke waarden te totaliseren met één of meerdere tussentotalen, gegevens sorteren op basis van meerdere criteria, aanmaak van dynamische kruistabellen,...
  • Mogelijkheid om deze controlelijsten af te drukken of te exporteren in tekstformaat (.txt) voor verder gebruik in een rekenblad (Excel).
 • Verschillende mogelijkheden om fiches te exporteren :
  • Toegang tot een exportvenster vanuit alle bestanden van EQUISIS.
  • De verschillende soorten formaten van export: 4D formaat (export naar een andere 4D-database ), DIFformaat, rekenbladformaat (SYLK), tekstformaat (ASCII)...
  • Export naar een rekenblad van het saldo van de algemene rekeningen.
  • Export van de algemene rekeningen voor recuperatie in de software van de NBB, Sofista.
 • Enz...

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Ik had een boekhoudprogramma nodig en een klant informeerde me dat uw programma ideaal zou zijn voor mij en dat u een serieus en bekwaam bedrijf was... Geen enkel probleem tot op heden en dit sinds meer dan 10 jaar."
Mr. Haerens - Zelfstandig Carrossier

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.