EQUISIS
Executive Basic

Boekhoudkundige rapportering.

 • Toegang tot het lijstopmaakprogramma van 4D (quick report editor) dat ook kan gebruikt worden voor de export van fiches:
  • Lijstopmaakprogramma : opmaak van gepersonaliseerde controlelijsten in de boekhouding of commercieel beheer. Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse lettertypes, weergaveformaten, uitlijningen, numerieke waarden te totaliseren met één of meerdere tussentotalen, gegevens sorteren op basis van meerdere criteria, aanmaak van dynamische kruistabellen,...
  • Mogelijkheid om deze controlelijsten af te drukken of te exporteren in tekstformaat (.txt) voor verder gebruik in een rekenblad (Excel).
 • Verschillende mogelijkheden om fiches te exporteren :
  • Toegang tot een exportvenster vanuit alle bestanden van EQUISIS.
  • De verschillende soorten formaten van export: 4D formaat (export naar een andere 4D-database ), DIFformaat, rekenbladformaat (SYLK), tekstformaat (ASCII)...
  • Export naar een rekenblad van het saldo van de algemene rekeningen.
  • Export van de algemene rekeningen voor recuperatie in de software van de NBB, Sofista.
 • Enz...

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Door van computer te veranderen, zat ik plots met Windows Vista. Mijn oud en trouw boekhoudprogramma dat nog werkte onder Windows XP weigerde dienst onder Windows Vista. Ik moest dus veranderen van boekhoudprogramma. U was de enige firma die mijn vraag onmiddelijk beantwoorde, terwijl anderen zich niet eens de moeite getroosten om me terug te contacteren... snelle installatie, duidelijk programma, beschikbare en bekwame support."
Mevr. Marseaut - Vastgoedbeheerder

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.