EQUISIS
Executive Basic

Facturatiesoftware.

Permet de gérer tous les aspects de la facturation : les signalétiques articles, les factures et notes de crédit.

 • Autonome facturatie of gekoppeld met een of meerdere modules van boekhouding, commercieel– of voorraadbeheer.
 • Beheer van klanten en artikelen met het oog op het automatisch voorstellen van de juiste prijs of korting naargelang de klantencategorie.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van samengestelde artikelen, maattabellen, stoffen en kleuren.
 • Facturatie op basis van prestaties en projecten met voorziene tijd, kostprijs en door wie wat werd gepresteerd.
 • Automatische facturatie van de abonnementen: meerdere hernieuwingfrequenties, prijsindexatie,...
 • Naar keuze eenheidsprijzen inclusief of exclusief BTW.
 • Automatisch voorstellen van de betalingsvervaldag op basis van de klantenfiches.
 • Mogelijkheid tot beheer en facturatie van de artikelen door middel van barcodes.
 • Tariefbeheer per artikel, per klant, per devies via een vaste verkoopprijs of via een percentage.
 • Afdruk van facturen en creditnota’s volgens vaste modellen of een eigen model.
 • Doorboeken van de facturen en creditnota’s indien u beschikt over de module Algemene boekhouding.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Bij het opstarten van mijn vennootschap had ik behoefte aan een boekhoudprogramma. Versie 2 was een enorme stap voorwaarts in gebruiksvriendelijkheid. Zelfs voor een niet-boekhouder zoals ik, is het eenvoudig te gebruiken."
Dhr. Thomaere - Zaakvoerder - Thomaere BVBA

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.