EQUISIS
Executive Basic

Belgische of Luxemburgse boekhouding.

 • Software die volledig aan de wettelijke eisen, van zowel België als Luxemburg voldoet.
 • Beheer van klanten, leveranciers en algemene rekeningen in vreemde deviezen en in Euro.
 • Meerdere dagboeken per type (aankopen, verkopen, financiële en diverse posten), al dan niet in dezelfde boekhoudperiode.
 • Keuze tussen volledige of gedeeltelijke betalingen van één of meerdere facturen in de financiële dagboeken.
 • Keuze tussen manueel of automatisch afpunten van de openstaande documenten.
 • Mogelijkheid tot simulatie - en abonnementsboekingen via diverse posten.
 • Raadplegen van de historiek met weergave onderlinge relatie, vanuit de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
 • Controlepanelen met o.m. grafische voorstelling van de cijfergegevens, globaal, per klant, leverancier of algemene rekening.
 • Uitgebreide opzoekmogelijkheden, sneltoetskoppelingen, tabbladen.
 • Onmiddellijke of uitgestelde centralisatie van boekingen.
 • Afdruk van het rekeningsplan, dagboeken (met of zonder centralisatie), balansen, vervaldagbalansen, grootboeken van klanten, leveranciers en algemene rekeningen, openstaande historieken,...
 • Afdruk of aanmaak bestand van de BTW-aangifte, BTW-listing, Instrastat-aangifte,...
 • Afdruk van het verkorte schema van de NBB en de interne jaarrekening.
 • Mogelijkheid tot import van de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
 • Multi-process : gelijktijdig beheer van verschillende processen via meerdere vensters: invoer, bijwerken, afdrukken, centraliseren,...
 • Forfaitaire boekhouding.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Een heel snelle reactiviteit met een oplossing voor het gestelde probleem."
Mr. Deneyer - Directeur - Musée Bd Jijé

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.