Bijstandservice
EQUISIS Executive

De garantie van een snelle hulp.

Voor een vlot en ononderbroken gebruik

De dienst bijstand is een dienst van functionele bijstand en het verstrekken van de nodige vaardigheden teneinde het gebruik van het softwaregamma Executive EQUISIS, voor zijn geabonneerde gebruikers en klanten, zo harmonieus mogelijk te maken.

Deze dienst wordt algemeen verzekerd tijdens de openingsuren van de kantoren van ISIS Flanders, namelijk: van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke of daaraan gelijkgestelde feestdagen.
 

Online bijstand

Deze dienst wordt verzekerd op afstand, via telefoon en/of online, overeenkomstig de richtlijnen van het supportteam van ISIS dat zal beslissen wat het meest geschikte middel is voor het verwerken van het verzoek van de klant.

Het is bedoeld om de aanvrager met een of meer personen van het supportteam van ISIS samen te brengen om zo snel mogelijk een mening / antwoord / raad te bekomen met betrekking tot het gestelde probleem of de vraag van de aanvrager.

De afhandeling van het verzoek om bijstand, afhankelijk van de aard en het doel, zal bij voorkeur gebeuren via elektronische weg en de aanvrager zal geadviseerd worden om hiertoe diverse technische, door ISIS ter beschikking gestelde, hulpmiddelen te gebruiken.

Deze dienst wordt verzekerd in het Nederlands maar kan, indien nodig en mogelijk, eveneens in een andere, met de klant overeengekomen taal.

Aan de andere kant van de lijn

Freddy Van De Velde - bijstand, hulp EQUISIS
Freddy Van De Velde
- meer dan 20 jaar ervaring met het EQUISIS gamma!
Opleider EQUISIS / Boekhoudkundig en commercieel beheer / Verkoopspunt P.O.S. / Bijstand specifieke projecten.
Nederlands / Engels.

 

Eric Lucassen - bijstand, hulp EQUISIS
Eric Lucassen
- 15 jaar ervaring met het EQUISIS gamma!
Opleider EQUISIS / Commercieel beheer / Verkoopspunt P.O.S.
Frans / Nederlands / Engels.

 

Verantwoordelijkheden

ISIS en ISIS Flanders zijn in geen geval verantwoordelijk voor de gegeven raad, mening of antwoord en de uitvoering van deze raad, mening of antwoord valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant, middels gepaste voorzorgsmaatregelen, zoals een recente back-up van de database,...

De bijstandsverlener is niet gerechtigd om opleidingen aan de aanvrager te geven: hij kan hoogstens af en toe, en voor een specifiek punt, in herinnering brengen/verklaren waartoe een bepaald veld of functie van het programma dient. Tevens zal de aanvrager verzocht worden om na te gaan of het antwoord op zijn vraag niet al beschikbaar is op andere media, zoals : ISIS FAQ, gebruikershandleiding, nieuwsbrieven, enz...

Beperkte interventie op de gegevens

De bijstandsverlener is niet gerechtigd om in te grijpen op de gegevens van de klant. In het geval de bijstandsverlener zou worden geconfronteerd met een verzoek tot herstelling of directe interventie op de gegevens die worden beheerd door het programma, dan kan de verlener van deze regel afzien als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan :

 • de klant is technisch onvoldoende onderlegt om dit te doen zonder de hulp van een technicus met technische vaardigheden vergelijkbaar met die van een programmeur,
 • de klant heeft eerder alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om een dergelijk probleem te voorkomen,
 • de klant beschikt over een set dagelijkse back-ups in goede staat,
 • de klant heeft alle instructies die door ISIS zijn gegeven nauwgezet gerespecteerd en beschikt door de gevolgde opleiding over de nodige vaardigheden om de software gepast te gebruiken,
 • de oorzaak van het probleem is per ongeluk ontstaan of onvrijwillig.

In het geval van een interventie door de bijstandsverlener op de gegevens van de klant, aanvaard de vragende klant :

 • onder zijn controle, alle risico's verbonden met deze interventie te accepteren, zonder dat de directe of indirecte verantwoordelijkheid van de bijstandsverlener vervolgens door de klant kan worden ingeroepen,
 • de eventuele kosten van de interventie voor zijn rekening te nemen, met name ter dekking van de tijd van de prestaties in het kader van de behandeling van deze aanvraag, ongeacht het resultaat van deze interventie,
 • afdoende maatregelen te nemen opdat dergelijk incident zich in de toekomst niet zal herhalen.

 

Periodieke basis

De dienst bijstand is een optionele dienst en vooraf te betalen op een periodieke basis. Het contract moet worden onderschreven en aanvaard door ISIS voordat er gebruik kan van gemaakt worden. In het geval van laattijdige of niet-betaling van de verschuldigde bedragen in verband met deze dienst, zal deze dienst worden opgeschort of beëindigd zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten en terugbetaling van reeds betaalde bedragen eisen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de facturatie van deze dienst.

 • Een waardevolle hulp in netelige omstandigheden.
 • Een Belgisch team en een persoonlijk contact.
 • De verzekering van te worden bijgestaan door ervaren gebruikers van het programma.

"Ik moest een 100% betrouwbaar boekhoudprogramma hebben met een efficiënte en snelle telefonische bijstand.  Ik ben verrukt."
Christian Ameye - Zelfstandige

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

EQUISIS Doc

Toute la documentation en ligne des applications EQUISIS.