EQUISIS
Executive Premium

Goedkeuring van aankoopfacturen voor centralisatie.

Van zodra de aankoopfactuur gescand en ingevoerd is in de boekhouding, stuurt EQUISIS een e-mail naar een of meerdere goedkeurders waardoor zij kunnen beslissen om een factuur van een leverancier ofwel goed te keuren, ofwel te raadplegen via een elektronische afdruk in pdf-formaat in bijlage van het e-mailbericht. De centralisatie van dit stuk zal niet toegestaan worden zonder deze goedkeuring.

Vereist de Optie Electronische archivering, het Microsoft Windows* besturingsysteem en 4D Server.

Logiciels de gestion compatibles Apple Mac et Microsoft Windows

"Ik weet jullie programma EQUISIS enorm te waarderen. Het is heel evolutief. Jullie houden rekening met de opmerkingen van jullie klanten om jullie updates te verbeteren. Het voordeel is dat jullie niet louter programmeur zijn maar ook het programma in de praktijk gebruiken in jullie boekhoudkantoor."
Mevr. Conrad - Boekhouding - Bois & Travaux NV, Belair VZW

Aangepaste instellingen

Dienst bedoeld om de toepassing maximaal af te stemmen op uw specifieke bedrijfsprocessen, ofwel door ver doorgedreven instellingen ofwel door de ontwikkeling van extra functionaliteit.

Updateservice

Bevoorrechte toegang tot de meest recente versies van onze software.
Deze service is gratis gedurende de eerste 3 maanden vanaf de besteldatum.

Bijstandservice

Functionele bijstand en het ter beschikking stellen van de nodige bekwaamheden teneinde het programma op de best mogelijke manier te gebruiken.

Gebruiksopleiding

Om 100% profijt te halen uit uw oplossing.

Minimum configuratie

Om er zeker van te zijn EQUISIS te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden.